CHOUCHOU

Logo, Sign, Shop card, Shopping bag, Gift Wrapping Design for gift shop CHOUCHOU.
newly opened in LUCUA 1100, Osaka.

Design and Art Direction: Kumi Hitomi
Photo: Akihiro Yoshida [studio 1002]